Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Hidrološko – hidravlična študija poplavnih vod

Kadar želite graditi na območju, na katerem obstaja možnost poplav, za pridobitev vodnega soglasja potrebujete hidrološko – hidravlično študijo poplavnih vod. Zahtevo za študijo izda ARSO, na podlagi karte poplavnih nevarnosti, ki je javno dostopna v Atlasu okolja.

Poplavno študijo izdelamo na podlagi hidroloških in hidravličnih lastnosti naravnih vodotokov. Izdelana študija zajema določitev stopnje poplavne ogroženosti območja nameravane gradnje in po potrebi tudi protipoplavne ukrepe ter je osnova za določitev kote (višine terena) varnega temeljenja objekta.

Koristne povezave: 

- Atlas okolja: http://goo.gl/hZa7dL

GEOMET, geološke, hidrogeološke in geotehnične storitve, d.o.o.

Kontaktni osebi:  Janja Marolt, univ.dipl. inž. geol.  031 412 046

                              Breda Pivko, univ.dipl. inž. geol.   041 975 059

         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.