Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Hidrogeološko poročilo o možnosti ponikanja vod

Za pridobitev vodnega soglasja, ki vam ga izda ARSO, potrebujete hidrogeološko poročilo o možnosti ponikanja padavinskih voda in fekalnih odpadnih vod iz male biološke čistilne naprave (na območjih kjer ni javnega fekalnega kanalizacijskega omrežja).

Na podlagi zahtev iz občinskih odlokov je odpadne vode (meteorne in fekalne) potrebno v čim večji možni meri kontrolirano odvesti nazaj v okolje tako, da ne poslabšujejo stabilnostnih razmer na pobočjih.
Zaželeno je, da se meteorne vode začasno shranijo v zadrževalnikih in nato spustijo kontrolirano nazaj v okolje (voda se porabi za zalivanje, ponikovalno polje, površinski izpust..), prečiščene vode iz male čistilne naprave (MČN) pa je potrebno prioritetno ponikati.

Hidrogeološko poročilo o možnosti ponikanja vod izdelamo na podlagi ogleda morfologije terena, pregleda geološke sestave tal in meritev hitrosti ponikanja vode v tla. V ta namen v dogovoru z investitorjem izvedemo sondažni izkop (bagerski izkop) in po potrebi ponikovalni nalivalni poizkus.

Iz poročila je razvidno ali morfologija terena in značilnosti tal omogočata ponikanje vod. V kolikor ponikanje ni mogoče, podamo druga navodila za čim bolj učinkovito odvajanje vod.

GEOMET, geološke, hidrogeološke in geotehnične storitve, d.o.o.

Kontaktni osebi:  Janja Marolt, univ.dipl. inž. geol.  031 412 046

                              Breda Pivko, univ.dipl. inž. geol.   041 975 059

         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.