Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Geološko – geomehansko poročilo o sestavi  tal

Je v nekaterih občinah potrebni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsebuje mnenje o nosilnosti temeljnih tal in predloge za temeljenje objekta.

Geološko poročilo o plazovitosti in erozijski ogroženosti terena

Potrebujete, kadar nameravana gradnja leži na potencialno plazovitem območju ali se nahaja na območju, ki je pod vplivom erozije vode. Vsebuje ukrepe za zmanjšanje vpliva gradnje na prostor.

Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega soglasja (izviri, vodnjaki)

Potrebujete, kadar želite zajeti izvir vode uporabljati za lastno oskrbo s pitno vodo.

 

 

 Hidrogeološko poročilo o možnosti ponikanja vod

Na podlagi zahtev iz nekaterih občinskih odlokov je padavinske in odpadne vode potrebno prioritetno ponikati. Iz poročila je razvidno ali morfologija terena in značilnosti tal to omogočata.

Hidrološko – hidravlična študija poplavnih vod

Potrebujete, kadar želite graditi na območju, na katerem obstaja možnost poplav (na podlagi kart poplavnih nevarnosti). 

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa 

Potrebujete v nekaterih primerih, kadar nameravana gradnja leži na vodovarstvenem območju (odvisno od vrste gradbenega posega v prostor in vodovarstvenega režima).

Geotehnične analize in izvedba projektiranja geotehničnih konstrukcij

S pomočjo različnih programov se izvedejo analize na podlagi katerih se nato zdimenzionirajo različni gradbeni objekti.

Geomehanski strokovni nadzor pri gradnji objektov

Pri izgradnji vseh objektov se priporoča nadzor, ki bdi nad gradnjo v fazi zemeljskih del in daje različne usmeritve.

Elaborati dimenzioniranja voziščne konstrukcije

Pred izvedbo asfaltiranja se izvedejo raziskave, na podlagi katerih se nato določijo debeline posameznih plasti cestnega ustroja.

 

V 4 korakih do geološkega poročila

GEOMET, geološke, hidrogeološke in geotehnične storitve, d.o.o.

Kontaktni osebi:  Janja Marolt, univ.dipl. inž. geol.  031 412 046

                              Breda Pivko, univ.dipl. inž. geol.   041 975 059

         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.